Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur
14
JAN
2021

Coronavirus en leerplicht – de tweede lockdown

Posted By :
Comments : 0

Tweede lockdown

Vanaf 16 december 2020 zijn de scholen in het funderend onderwijs voor de tweede keer dit jaar fysiek gesloten. Leerlingen krijgen les op afstand, met uitzondering van een aantal nader genoemde groepen leerlingen. Naar aanleiding van deze verscherpte maatregelen is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument opgesteld, met daarin de belangrijkste vragen en antwoorden: ‘Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 – versie 18 december 2020.

Bijna hetzelfde als bij de eerste lockdown

Samengevat zijn de maatregelen en (noodopvang voor) specifieke doelgroepen hetzelfde als ten tijde van de eerste lockdown in maart 2020. Er is echter wel één verschil: de Leerplichtwet geldt nu wel, ondanks dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs op afstand is namelijk gelijk gesteld aan onderwijs bij ‘geregeld schoolbezoek’. Scholen dienen het ook als wettelijk verzuim te melden wanneer leerlingen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs op afstand. Daarom heeft de leerplichtambtenaar ook in deze tijden eigenlijk de taak om te handhaven.

Beleid per school

Rondom het verplicht gebruik van de camera bij het deelnemen aan het online lesprogramma is het van belang te weten dat het aan de scholen zelf is om beleid hierover te maken. Wat de maatregel is die door de school wordt genomen bij ‘niet in beeld’ hangt hier dus ook van af.

‘Overig verzuim’ bij zorgen om leerlingen

Zeker in deze tijd is het melden van verzuim van groot belang om alle leerlingen goed in beeld te houden en hiermee de eventuele achterstanden zo klein mogelijk te houden. En aan scholen is ook aangegeven dat ze, als ze zich al eerder dan de wettelijke termijn zorgen maken om een leerling, een melding kunnen doen via het verzuimregister in de categorie ‘overig verzuim’. De school en de leerplichtambtenaar stemmen met elkaar vervolgens af hoe contact wordt gehouden met de leerling en zijn of haar ouders om tot een oplossing te komen. Misschien nog wel meer dan anders is de leerplichtambtenaar er voor de ‘maatschappelijke zorg’, zetten zij samen met school en ouders in op preventie en het aangaan van de verbinding. Het RBL volgt primair de preventieve MAS-aanpak.

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid

 

Plaats een reactie

*