Telefoon (076) 529 8110
ma. t/m vr. 08.00 - 17.00 uur

Voor jongeren (5-18)

Je hebt het recht om te leren, maar de plicht om naar school te gaan. Hier vind je alle informatie en regels.
Informatie jongeren (5-18)

Voor jongeren (18-23)

Hier vind je alle informatie over de mogelijkheden voor onderwijs na je achttiende.
Informatie jongeren (18-23)

Voor Ouders

Hier vindt u alle informatie over regels en richtlijnen met betrekking tot het onderwijs van uw kind.
Informatie ouders

Voor scholen

Informatie voor onderwijsinstanties en wat het RBL voor u kan betekenen.
Informatie scholen
08
APR
2024

Uitwerking van het thuiszitterspact is vernieuwd!

In het thuiszitterpact beschrijven onderwijs en gemeenten hoe ze met elkaar samenwerken in een sluitende thuiszittersaanpak. Het doel is om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Het streven is dat jeugdigen binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs en/of zorg...
01
DEC
2023

Jaarverslag RBL West-Brabant 2022-2023

Het Jaarverslag 2022-2023 van RBL West-Brabant vindt u hier. Dit jaarverslag en de bijbehorende cijfers geven een (met name) kwantitatief overzicht van het werk dat in de regio is verzet op het gebied van Leerplicht, Doorstroompunt (RMC) en VSV. Hoe zet het RBL zich dagelijks in...

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen zestien West-Brabantse gemeenten. De samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplichtwet en wetgeving voor Doorstroompunten. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen.

Lees verder